tir., jul 05, 2022

Forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn, Karmøy

Etter Stortinget gav kommunene lov til å regulere utleie av elsparkesykler/ståmopeder/små elektriske kjøretøy, har Karmøy  kommune bestemt seg for å lage egne regler for dette.

Reglene er basert på malen fra Stortinget, som dessverre også omfatter elsykler. Vårt innspill er å ikke ta med elsykler i den lokale forskriften.