ons, mar 11, 2020

Grønn transportkorridor

Grønn transportkorridor er en 4 km lang grønn forbindelse for gående og syklende mellom Schancheholen og Tasta. Det er den naturlige forlengelsen av Sykkelstamveien nordover til Randaberg og en bynær tursti som forbinder Stokkavannet og Mosvannet. Det er et signalprosjekt i nasjonal og internasjonal målestokk.
by Jens Glad Balchen