lør., mai 21, 2022

Kommuneplan 2022-2033 Klepp kommune

Klepp kommunes visjon for fremtiden er at "me legg til
rette for trygge og gode forhold for gåande og syklande, samtidig som me og ivaretek og legg til rette for god, sikker og effektiv trafikk-avvikling for andre trafikantar".

Det er en kronglete og bakvendt måte å si "Vi legger til rette for bilkjøring samtidig som vi ønsker at folk kan gå og sykle". Vi foreslår andre måter Klepp kommune kan utforme mobilitetsstrategien sin.