fre., apr 14, 2023

Plan 2743 St. Svithuns gate 5

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Stavanger kommune

Utbygger vil rive og bygge nytt i St. Svithuns gate 5. Planen omfatter også hovedruten for sykkel gjennom St. Olav, og både sentrumsplanen og kommuneplanen sier at det skal bygges sykkelvei her. Det vil ikke utbygger eller kommunen, men det vil vi.

Les hele høringssvaret her.