lør., jul 02, 2022

Sandnes kommuneplan 2023-2038 - 1. gangs høring

Våre viktigste innspill til ny kommuneplan for Sandnes kommune er å sette konkret mål for sykkelandel, å lage et bedre sykkelveinett og å sette ny standard for hvordan sykkelveier skal bygges.

Med gjeldende forslag til kommuneplan frem til 2038 vil sykkelnettet være uforandret i 42 år, samtidig som vi har hatt Bypakke Nord-Jæren, Bymiljøpakken og Sandnes’ to perioder med egen“sykkelby”-satsing.