Saker

Rogaland syklistforening deltar i mange saker som omhandler sykkeltilrettelegging. Vi er høringsinstans for planer som berører sykkelveier, sykkelanlegg og transportplanlegging, på både kommunalt og regionalt nivå. I tillegg er vi faglig sparringpartner for kommunale og fylkeskommunale vei- og transportplanleggere og gir råd fra brukerperspektivet.

Grønn transportkorridor
ons, mar 11, 2020

Grønn transportkorridor

Grønn transportkorridor er en 4 km lang grønn forbindelse for gående og syklende mellom Schancheholen og Tasta. Det er den…