tor, aug 04, 2022

Sykkelveikart for Rogaland

Kart  |  Rogaland

Det finnes mange kart som viser sykkelveinettet i Rogaland. De fleste har utspring i fremtidige planer om sykkelveier, slik som kommuneplaner og sykkelstrategier, og viser like gjerne ordinære kjøreveier med biltrafikk som deler av sykkelveinettet.

Det finnes ingen kart som viser hva vi faktisk har av sykkelveier, sykkelfelt og gang- og sykkelveier. Før nå. Med OpenStreetMap som grunnlag, og et spesialtilpasset oppsett for å tegne kartet, har vi laget et kart som viser det faktiske sykkelveinettet i Rogaland.

 

Her er sykkelveier, gang- og sykkelveier og sykkelfelt i hele fylket gjennomgått og kvalitetssikret for å vise det riktigste mulige bildet av dagens tilstand.

På oversiktsbildet ser du de største og beste sykkelveiene, mens på detaljbilder dukker også sykkelfelt, gang- og sykkelvei og til slutt også gangvei og fortau opp. For fremdeles mener våre beste planleggere at fortau inngår i sykkelveinettet...