lør., apr 22, 2023

Detaljregulering for Skeisvannsvegen og deler av Haakonsvegen

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Haugesund kommune

Haugesund kommune skal tilrettelegge for barn og unge langs Skeisvannsvegen. Vegen er skoleveg for barn og unge og tilkomst til viktige idrett-og fritidstilbud. Forslaget er å lage sykkelfelt og fortau på strekningen.

Vårt innspill er at det er en veldig god plan for sykkelfelt, men sykkelfelt er for voksne, ikke for barn og unge. Vi foreslår derfor å heller lage sykkelvei.

Les hele høringssvaret vårt her.