søn., aug 21, 2022

Endringer på Bussveien i Jåttåvågen

Rogaland fylkeskommune ønsker å gjøre en rekke endringer på Bussveien mellom Vaulen og Gausel som påvirker sykkelveiene som er planlagt. Blant annet vil de lage brattere stigninger og kryssløsninger som ikke har plass for syklende.

Les hele høringssvaret her.