ons., apr 05, 2023

Endring av plan 97136 og 2005125

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Sandnes kommune

Et lite industriområde ved Hoveveien skal bygges ut og det berører såvidt en sykkelvei mellom Hoveveien og Kvelluren/Sandvedparken. Vi ønsker at sykkelveien skal være gjennomgående, ikke oppdelt av avkjørsel.

Les hele høringssvaret her.