man., apr 18, 2022

Sykkelprioritert gate

Statens vegvesen har siden 2018 testet "sykkelprioritert gate" i Porsgrunn. "Sykkelprioritert gate" er et konsept som i følge Statens vegvesen betyr at "syklistene også skal vise hensyn til bilene, og samhandle slik at alle kommer trygt fram. Det er ikke lagt opp til at syklistene skal sykle midt i veien og sperre trafikken. Syklistene har heller ingen forkjørsrett, men må følge generelle trafikkregler."

Etter at testperioden ble avsluttet, har Statens vegvesen lagt på høring et forslag om å erstatte dagens trauste "sykkelgate", som betyr gate kun for syklende, med denne nye og spennende konseptet "sykkelprioritert" hvor det er syklistenes ansvar å ikke ligge midt i veien og sperre for "bilene".

Og dette skulle altså vi si vår mening om.