fre., apr 14, 2023

Kommuneplanens arealdel for Sola kommune 2023-2040

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Sola kommune

Sola kommune reviderer kommuneplanens arealdel, som styrer hva vi skal bygge, hvor vi skal bygge det og hvor vi ikke skal bygge noe som helst.

Sykkelstrategien i Sola er bra, men den må tas med i kommuneplanen for å være forpliktende for planarbeid.

Les hele høringssvaret vårt her.