man., jun 20, 2022

Sykkelløsning over Haugåsstubben

I 2018 vedtok Stavanger kommunestyre at Rogaland syklistforenings forslag skulle legges til grunn for sykkelløsning forbi Haugåsstubben mellom Auglend skole og Åsen næringsområde.

Nå er dette endelig gjort og sendt på høring. Mesteparten av vårt forslag er tatt inn, men det er fremdeles noe som ikke er tatt med.