lør, sep 24, 2022

Vi tester nytt sykkelfelt i Randaberg

- kort men godt!
by Andreas Kirkhaug   – Sykkelfelt  |  Randaberg kommune

Randaberg kommune har på et kort strekke av Torvmyrveien gjort en betydelig oppgradering av infrastrukturen for gående og syklende. Strekket er kort men viser godt hvordan det kan gjøres dersom det er politisk vilje til å bygge god infrastruktur.

Sykkelfeltet er bredere enn normalt i regionen - noen som er bedre enn meg på tekniske detaljer og plansaker kan sikkert si noe om faktisk bredde her og hvordan det kan sammenlignes med øvrig sykkelinfrastruktur i regionen. Det føles ihvertfall veldig trygt og her er det mulig å sykle side om side.

Opplevelsen av å bruke det nye sykkelfeltet er udelt positiv, overgang fra sykkelfelt i plan med kjørebane til opphøyd sykkelfelt er sømløs. Det er tydelige skiller mellom kjørende, syklende og gående og alle utkjørsler er oversiktliger. Dette er i sterk kontrast til hull-i-hekken metodikken som er benyttet ellers i Randaberg, der du enten må stanse fullstendig for å se om det kommer en traktor og krysser G/S-veien eller stole på flaksen. 

Overgangen er brå til tilstøtende G/S-vei i begge ender av det oppgraderte stykket - her har det tydeligvis vært et generasjonsskifte. Gleden av å endelig sykle på et stykke sykkelfelt som faktisk føles trygt går raskt over i irritasjon over at så enkle tiltak ikke har blitt utført tidligere.

Konklusjonen er helt klart tommel opp til Randaberg kommune - men med en klar forventning om at nå når dere har vist hva dere kan få til, så må dere jaggu meg fortsette denne oppgraderingen. Og gjerne i et betraktelig raskere tempo og over lengre strekninger.

Representanter fra Stavanger, Sandnes og Sola kommunes respektive planavdelinger kan godt ta turen utover og se hva som er mulig å få til hvis man bare legger litt godvilje til - de har en del å lære.