fre., jun 24, 2022

Plan 2778 Mosvangen dagsenter og barnehage

Formålet med planarbeidet er oppføring av nytt dagsenter, ny 8-avdelings barnehage og muligens avlastningsboliger på Mosvangen. For syklende er likevel det viktigste å ivareta og forbedre sykkelveiene og sykkelforbindelsene i området.

Andre saker

Sykkelprioritert gate
man., apr 18, 2022

Sykkelprioritert gate