fre., nov 25, 2022

Plan 2020004 Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Randaberg kommune

Hensikten med planarbeidet er å etablere fortau på strekningen fra krysset Kyrkjeveien x Torset og sørover til boligområdet nord for Sørlibakken, en strekning på ca. 360 meter.

Fortau i Kyrkjeveien vil kun gi et tilbud til gående. Syklende skal benytte kjørebane med bilistene som i dag. Vårt innspill er å heller stenge Kyrkjeveien for bil og bruke alt til myke trafikanter.

Les hele svaret vårt her.