fre., feb 10, 2023

Plan 2767 - detaljregulering for Sverdrups gate 20, 28 og Tanke Svilands gate 27

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Stavanger kommune

Det er kommet nytt forslag til "hotellhullet", hvor blant annet sykkelfeltene i Tanke Svilands gate skal gjenopprettes etter TI ÅRS fravær. Og planleggerne er stolte av å gjenopprette dem med samme dårlige standard som før.

Les hele svaret vårt her.