fre., mar 10, 2023

Plan 2827 - detaljregulering for fortau i Gauselvågen

by Jens Glad Balchen   – Stavanger kommune  |  Høring

Hensikten med planen er å bygge fortau langs østsiden av Gauselvågen, for å bedre trafikksikkerheten til gående ved å skille de fra kjørende og syklende. Fortauet er også nødvendig for å håndtere overvann på en god måte.

Men dette er hovednett for sykkel, og her skal syklende prioriteres og separeres fra gående OG kjørende. Det har ikke kommunen foreslått.

Les hele høringssvaret vårt her.