tor., jun 02, 2022

Plan 2803 - detaljregulering for Eiganesveien fra Rektor Hammers gate til Møllegata

Formålet med detaljregulering for Eiganesveien er både å tilrettelegge veien for gående og syklende, og å verne og styrke det kulturhistoriske miljøet.

Vi ønsker at Eiganesveien kan være en fullverdig hovedtrasé for sykling. En fullverdig hovedtrasé betyr at vi kan la barna våre sykle der uten å være redde for at de skal bli skremt eller påkjørt av motorkjøretøy, samtidig som voksne kan komme seg frem effektivt. Det betyr at syklende må være separert fra gående og andre kjørende.