fre., jun 24, 2022

Plan 2811 Teknikken sør - oppstart

Teknikken Sør er den gjenværende halvparten av området som huset den tidligere tekniske fagskolen. Den andre halvparten er allerede brukt til barnehage. Det er planlagt at det gjenværende området skal ha sin biladkomst forbi barnehagenporten, slik at det blir farlig å ferdes til og fra barnehagen.

Andre saker