tor., mar 30, 2023

Kommuneplanens arealdel for Gjesdal kommune 2023-2035

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Gjesdal kommune

Gjesdal kommune reviderer kommuneplanens arealdel, som styrer hva vi skal bygge, hvor vi skal bygge det og hvor vi ikke skal bygge noe som helst.

Vårt forslag er bedre regler for hvordan kommunen skal bygge opp sykkelnettet sitt.

Les hele høringssvaret her.