Saker

Rogaland syklistforening deltar i mange saker som omhandler sykkeltilrettelegging. Vi er høringsinstans for planer som berører sykkelveier, sykkelanlegg og transportplanlegging, på både kommunalt og regionalt nivå. I tillegg er vi faglig sparringpartner for kommunale og fylkeskommunale vei- og transportplanleggere og gir råd fra brukerperspektivet.

rogaland