fre., aug 25, 2023

Critical Mass: hvor skal barna sykle?

Critical Mass Stavanger 25.08.2023 fra Tou scene til Breiavatnet -- hvor skal barna sykle?!

Stavanger har vedtatt et sykkelveinett som skal gi alle trygghet og sikkerhet til å sykle i hverdagen. Et sykkelveinett hvor de sårbare syklistene er adskilte fra motortrafikk og fare. Men når det kommer til stykket, velger man å ikke bygge sykkelvei.

Tre av disse veiene er hovedsykkelrutene inn til Stavanger sentrum fra sør. I St Olavs gate, Muségata/Olav IVs gate og Kongsgata har kommunen sagt det skal være trygge sykkelruter. Nå er sykkelveier på disse strekningene avvist av Stavanger kommune med at "det er ikke plass".

Alle barn, eldre og utrygge syklister blir tvunget ut i bil- og busstrafikken for å kunne sykle til sentrum.

Så hvor skal barna sykle?

Stavangers politikere har unisont gitt oss valgløfter om at de vil at folk skal sykle, at de vil legge til rette for sykling og at de vil gi sykling en plass i byen. Vi inviterte derfor alle politikere til å være med da vi på fredag 25.08 kl. 1700 syklet sammen fra Tou til sentrum og rundt Breiavannet for å vise at syklende barn trenger trygge veier å være på.

Om Critical Mass

Hverdagssyklister og andre sykkel- og byentusiaster fra Stavanger samler seg til Critical Mass-sykkelturen for å gjenerobre offentlig rom på sykkel. Hvordan er det å være flertallet på gaten? Det er veldig gøy å sykle i byen, men det kan og må bli enda bedre tilrettelagt for sykling, og for andre myke trafikanter. Konseptet ble startet for 25 år siden i San Francisco, og nå er Critical Mass blitt en global bevegelse. Samtidig med Stavanger finnes det Critical Mass i over 200 byer i hele verden.

Andre saker

Sykkelkurs i Stavanger
tir., sep 26, 2023

Sykkelkurs i Stavanger